Chętnie odpowiemy na wszystkie twoje pytania - tel. 606 347 288

Dofinansowanie z PFRON dla osób niepełnosprawnych – wszystkie praktyczne informacje

Aktualności

Dofinansowanie z PFRON dla osób niepełnosprawnych – wszystkie praktyczne informacje

pfron logo

 

W Polsce istnieje wiele programów i instytucji, które wspierają osoby niepełnosprawne w codziennym funkcjonowaniu. Jedną z takich instytucji jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który oferuje różne formy wsparcia, w tym dofinansowanie sprzętu medycznego. W ramach programu dofinansowania, osoby niepełnosprawne mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, który poprawi ich jakość życia i umożliwi większą niezależność.

Dla kogo dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON jest dostępne dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwe organy. Program ten ma na celu ułatwienie dostępu do niezbędnego sprzętu medycznego, który może być często kosztowny i niedostępny dla wielu osób. Dzięki temu dofinansowaniu, osoby niepełnosprawne mogą zyskać możliwość korzystania z nowoczesnych technologii i specjalistycznego sprzętu, który jest im niezbędny do codziennego funkcjonowania.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Kwoty dofinansowania zależą od rodzaju sprzętu medycznego i jego kosztu. PFRON przewiduje limit finansowania dla poszczególnych grup sprzętowych, który może pokryć od 30% do 90% kosztów zakupu. Istnieją także sytuacje, w których PFRON pokrywa pełny koszt zakupu sprzętu. Kwoty dofinansowania są ustalane indywidualnie dla każdej osoby, uwzględniając jej potrzeby i możliwości finansowe.

Jakie produkty mogą zostać dofinansowane?

Sprzęt medyczny, który może być dofinansowany przez PFRON, obejmuje szeroki zakres urządzeń. Może to być sprzęt ortopedyczny, taki jak podnośniki, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, sprzęt do rehabilitacji czy urządzenia wspomagające komunikację. Istnieje również możliwość dofinansowania sprzętu specjalistycznego, takiego jak urządzenia do diagnostyki czy podnośniki sufitowe.

Podnośnik sufitowy Luna

Co zrobić aby uzyskać dofinansowanie z PFRON?

Aby uzyskać dofinansowanie z PFRON, należy spełnić pewne formalności. Po pierwsze, konieczne jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Następnie należy zgłosić się do właściwego oddziału PFRON w swoim regionie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat programu oraz niezbędne dokumenty. Do oddziału PFRON najlepiej udać się z wcześniej przygotowaną wyceną produktu, przygotowaną przez np. sklep medyczny. Przedstawienie takiej faktury proforma przyśpieszy cały proces.

Po złożeniu wniosku i spełnieniu wszystkich formalności, PFRON przeprowadza ocenę sytuacji danej osoby i jej potrzeb. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, osoba niepełnosprawna otrzymuje decyzję o przyznaniu dofinansowania i może przystąpić do zakupu wymaganego sprzętu medycznego.

Dofinansowanie z PFRON dla osób niepełnosprawnych jest ważnym wsparciem, które umożliwia poprawę jakości życia i większą niezależność. Program ten daje szansę na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, który często jest nieosiągalny z powodu wysokich kosztów. Dzięki dofinansowaniu z PFRON, osoby niepełnosprawne mogą cieszyć się większą mobilnością, lepszym zdrowiem i pełniejszym uczestnictwem w społeczeństwie.

Osoby zainteresowane dofinansowaniami zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wiadomość email na adres artro.med@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 606-347-288.

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Akceptuję