Chętnie odpowiemy na wszystkie twoje pytania - tel. 606 347 288

Konsultujący specjaliści

Badanie bezdechu

Lek. med. Paweł Nastałek – ur. 13 grudnia 1980 roku w Krakowie, specjalista chorób wewnętrznych, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, asystent na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ. Studia na Wydziale Lekarskim ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku (indywidualny tok studiów). W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, w 2013 roku rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc. W 2012 roku otworzył przewód doktorski w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł pracy doktorskiej ,,Wykorzystanie 24-godzinnego monitorowania akcji serca metodą Holtera w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych chorych z ciężką postacią obturacyjnego bezdechu sennego’’). Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu, a także chorób wewnętrznych, w tym chorób płuc. W codziennej praktyce klinicznej łączy opiekę nad pacjentami z dydaktyką studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Jest autorem i współautorem prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach.

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Akceptuję